Toelichting Toetsweken

Op school volgen we de (cognitieve en emotionele) groei van uw kind. Voor cognitief volgen gebruiken we o.a. toetsen. We kennen twee soorten toetsen: methoden-gebonden toetsen en methoden-onafhankelijke toetsen. We gebruiken CITO-toetsen voor deze laatste categorie.
Methoden-gebonden toetsen
We gebruiken voor veel vakken een methode om inhoud aan de lessen te geven. Een leerjaar is binnen methoden altijd verdeeld in een aantal "blokken". Binnen een blok zitten een aantal lessen, oefeningen, onderwerpen. Om te checken of leerlingen de leerstof hebben begrepen, wordt regelmatig een toets afgenomen die over de behandelde leerstof gaat. Dat is een methoden-gebonden toets. Bijv: aan het eind van blok 1 van rekenen wordt bloktoets 1 afgenomen. Het resultaat van de toets bepaalt óók waar nog aan gewerkt zal moeten worden (dat kan door extra instructie of "reparatiewerk"). Soms geldt dat voor een hele groep, soms voor een groepje, soms voor een enkeling.
Methoden-gebonden toetsen zijn er het hele jaar door, per vak verschillend, afhankelijk van de jaarplanning voor dat vak. We zetten deze dan ook niet in de google-agenda. In feite zijn deze methoden-gebonden toetsen het belangrijkst in het kader van begeleiden van uw kind. Thuis kunt u iets merken van dit soort toetsen, bijvoorbeeld als uw kind er (extra) huiswerk voor meekrijgt of bijvoorbeeld Topo of Spelling moet leren.

Methoden-onafhankelijke toetsen
De CITO-toetsen worden gebruikt om te meten t.o.v. landelijke normen. Zijn we op de goede weg om de zogenaamde "kerndoelen" te halen? Bij CITO denken veel mensen direct aan de CITO-Eindtoets of de CITO-Entreetoets. Daardoor is "CITO" ook een beetje een beladen woord geworden.
Om onze groeps- en schoolresultaten te verantwoorden, met name richting Onderwijsinspectie, hebben we CITO wél nodig of het gebied van de hoofdvakken: Spelling, Rekenen-Wiskunde, Taal, Lezen (DMT), Begrijpend lezen, Woordenschat. De inspectie eist van scholen dat we resultaten afmeten aan een gestelde norm.
CITO-afnames zijn niet het hele jaar door! CITO hanteert een toetskalender (klik voor een voorbeeld van '15-'16), waarin toetsmomenten/toetsweken staan. Meestal is dat een week of 4 á 5 in januari-februari en een week of 4 á 5 in mei-juni. Ook een beetje afhankelijk wanneer de vakanties vallen. 
Deze toetsweken nemen we wél op in de jaaragenda. 
Thuis kúnt u iets merken van dit soort toetsen. Kinderen kunnen er misschien tegenop zien, wat zenuwachtig voor zijn, onzeker zijn, etc.... Als u weet dat er toetsweken zijn, dan kunt u er óók een beetje rekening mee houden: zorg dat uw kind op tijd naar bed gaat bijvoorbeeld, uw kind gerust stellen, zelfvertrouwen geven.........
Bedenk echter dat een CITO-toets altijd een momentopname is. Deze toets(en) is/zijn niet "alleen-maar-heilig" voor het bepalen van bijvoorbeeld een cijfer of jaarovergang! Bij methoden-gebonden toetsen las u al, dat deze in feite van (meer) waarde zijn voor het adequaat volgen van uw kind!
Comments