Startpagina‎ > ‎Wat bieden wij?‎ > ‎

Kwaliteit

Lees Phare enheit snel aan elkaar vast en je leest Farenheit. Celsius is natuurlijk het bekendere "zusje" van Farenheit. Ze horen in elk geval allebei bij de thermometer. Meten...... daar gaat het hier over. Meten = Weten! 
We meten wat af op school. Wat meten we dan allemaal wel niet? O.a. KWALITEIT. Daarover het volgende.

In de index (links op de pagina) komt u dat woord óók al tegen: Kwaliteit! Hoe goed is "het" (onderwijs) op 't Vierschip en vooral ook: hoe meten we dat dan? 
Voor leerprestaties van leerlingen hebben we om te beginnen het meetinstrument "toets". Er zijn toetsen die prestaties afmeten t.o.v. landelijke normen of normen die we zelf - als school - hebben gesteld. Heel bekend zijn natuurlijk de CITO-toetsen. En er zijn ook zogenaamde methodegebonden toetsen. 
Met die toetsen meten we dus de kwaliteit van de leerprestaties. Dat kan per individu (leerling), maar ook per groep.
Maar er is natuurlijk een heleboel méér onder de zon als het gaat om KWALITEIT. We zetten er wat op een rij:
  • Kwaliteit van het onderwijspersoneel (vaardigheid)
  • Kwaliteit van de Zorg in de school
  • Kwaliteit van de schooldirectie
  • Kwaliteit van het gebouw
  • Hoe tevreden zijn werknemers, ouders, leerlingen?
Ontzettend véél zaken die dan ook regelmatig gemeten worden. Dat doen we met weer andere meetinstrumenten: quickscans, schooldiagnoses en vragenlijsten. Belangrijk daarvoor is ons zogenaamde Kwaliteitszorgsysteem, uitgewerkt in kwaliteitsdomeinen. Een aantal daarvan, de belangrijkste, vindt u op de pagina Kwaliteit beschreven.
En we brengen natuurlijk óók regelmatig verslag uit van wat we gemeten hebben. Aan het Bestuur, aan de inspectie, maar ook aan de ouders. Ook van die rapportages staan voorbeelden op de pagina Kwaliteit.