Startpagina‎ > ‎Wat bieden wij?‎ > ‎Zorg‎ > ‎

Specifieke zorg

Schoolondersteuningsprofiel
De school heeft in het kader van Passend Onderwijs in een zogenaamd "schoolondersteuningsprofiel" beschreven wat de mogelijkheden, grenzen en ambities van de school zijn als het gaat om het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke (extra of aanvullende) onderwijsbehoeften. 
U zult in het document kunnen lezen dat de school heel veel ambitie heeft om een breed scala van passend onderwijs te bieden. In geval van twijfel zal de school altijd positief kijken naar mogelijkheden (per individueel kind). Er zullen ook altijd vragen voor plaatsing kunnen komen waarin het ondersteuningsprofiel niet voorziet. Dan kijken we samen met de ouders wat de beste oplossing is.

Onderzoeken en diagnose
Jaarlijks krijgt de school een aantal begeleidingsuren (contracturen) voor specifieke begeleiding door de onderwijsbegeleidingsdienst (het RPCZ). Een deel van de uren uit dat contract worden gereserveerd voor HGPD (adviesgesprekken over hoe de leerkracht verder kan met een leerling) een ander deel voor onderzoek bij kinderen. Maar wanneer onderzoek je een kind? Uiteraard doe je dat - altijd in onderling overleg met ouders - als je concludeert dat er een belemmerende factor is die het "leren" in de weg staat. De vraag is wel of onderzoek altijd nodig is om op school met een kind verder te kunnen. Veel belemmerende factoren kunnen door leerkrachten of IB-ers zelf "getackeld" worden, eventueel met extra advies in de HGPD en/of in gesprek met de ouders. 
Externe onderzoeken zijn vaak duur, leveren weliswaar een diagnose op, maar het is dus maar de vraag of die diagnose er vervolgens toe bijdraagt dat de leerling daarmee beter geholpen wordt op school. 
Soms zijn diagnoses nodig om bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor extra middelen.  Als het ware een soort bewijs voor een bepaalde stoornis. Dyslexie is daar een voorbeeld van. Een kind krijgt dan soms specifieke hulp in de vorm van vergrote teksten of auditief aangeboden toetsen o.i.d.
In veel gevallen is het dan wellicht ook mogelijk om via de huisarts en de zorgverzekering een traject van onderzoek in gang te zetten.
De middelen (lees: uren) van de school hiervoor zijn echter beperkt, dus moeten hoe dan ook prioriteiten worden gesteld. De school zal daarom vooral moeten kijken naar wat nodig is om op school verder te kunnen.