Informatie‎ > ‎

Cijfers in rapporten

In de groepen 5 en 6 worden prestaties van leerlingen in het rapport beoordeeld op een 5 puntschaal.
In de groepen 7 en 8 worden op 't Vierschip cijfers gegeven. We werken met de cijfers 4 t/m 8+.
Waarom doen we dat zo?
  • De becijfering sluit aan bij de 5 puntschaal van groep 5 en 6
  • Wij vinden het niet verantwoord om lager dan een 4 te geven. Dit heeft te maken met het grote bereik in groep 7 en 8: van leerlingen met een eigen leerlijn tot en met leerlingen die naar het VWO gaan.
  • Omdat er niet lager dan een 4 wordt becijferd, is het maximum cijfer een 8+
  • Met het gebruik van deze 5 puntschaal wordt er voorzichtigheid ingebouwd ten aanzien van het voortgezet onderwijs.