Informatie‎ > ‎

Organisatie van ons onderwijs


Het onderwijs op onze school is bestemd voor kinderen vanaf 4 jaar. Vanaf het moment dat kinderen 4 jaar zijn mogen ze naar school, maar verplicht is het nog niet. Pas vanaf het 5e jaar moet een kind naar school.
We hebben het onderwijs op onze school zo georganiseerd, dat kinderen over het algemeen ongeveer 8 jaar op school blijven (de onderwijsinspectie wil graag dat kinderen in maximaal 8 jaar de basisschool doorlopen).
De basisschool is natuurlijk geen eindonderwijs. Het onderwijs op onze school legt de basis voor het volgen van alle soorten voortgezet onderwijs, die op de basisschool aansluiten.
Dit alles geldt voor alle basisscholen in Nederland. Over hoe het precies op onze school gaat is nog veel meer te vertellen.

't Vierschip heeft gekozen voor een heterogene werkwijze in de kleuterbouw en voor jaargroepen vanaf groep 3. Deze keuze is gebaseerd op de wet op het Basisonderwijs, die uitgaat van een ononderbroken ontwikkelingsproces en op de Kerndoelen, die richtlijnen geven over de basiskennis en - vaardigheden waarmee kinderen de basisschool dienen te verlaten.

In schema ziet onze organisatie er zo uit:

GROEP 1 / 2

GROEP 2 / 3

GROEP 4 / 5A

GROEP 5B / 6

 

GROEP 7 / 8

De leerlingen kunnen in een gemengde leeftijdsgroep meer van elkaar leren, aangezien het verschil in ontwikkeling in zo'n groep groter zal zijn. de leerlingen krijgen meer kansen om zich sociaal-emotioneel te ontwikkelen in een gemengde leeftijdsgroep; de status en positie van de leerlingen wisselt in zo'n groep. De kinderen zijn ingedeeld in een vaste groep bij een eigen juf of meester. Vaak hebben de kinderen ook nog met andere onderwijsgevenden te maken. 

In een combinatiegroep krijgen twee jaargroepen in één lokaal als een combigroep les van één juf of meester. We proberen dan vaak nog wel zo'n groep op een aantal schooltijden te splitsen. 

In de kleuterbouw werken we met gemengde leeftijdsgroepen met hun eigen typische groepsorganisatie en sfeer, waardoor belangrijke ontwikkelingsaspecten van kinderen van deze leeftijd gestimuleerd worden. Want:

  • het werken met gemengde leeftijdsgroepen biedt de leerlingen meer mogelijkheden om zich naar aanleg en tempo te ontwikkelen.

In de kleuterbouw werken we met groepen, waarin leerlingen zitten die wat betreft cognitieve ontwikkeling en/of sociaal-emotionele ontwikkeling op een verschillend niveau zitten. Dit houdt in, dat er wat betreft leeftijd een overlap voorkomt tussen de verschillende groepen.

Groepen 1/2 (heterogeen)
4-5-6 jaar

De volgende motieven spelen bij deze opbouw een belangrijke rol:

  • De keuze van de school om te streven naar het werken met gemengde leeftijdsgroepen bij jongere kinderen. 
  • Een evenwichtige verdeling van het aantal leerlingen per groep. 
  • De school heeft een aantal "kleuterlokalen". 
  • Het leerstofbereik per groep mag niet te groot worden. 
  • Het leeftijdsverschil per groep mag niet te ver uiteen lopen i.v.m. grote groepsactiviteiten (kring - gesprek - spel - gym).