Informatie‎ > ‎

Wat u MOET weten over.....

Verlof - wat u MOET weten!
De directie is wettelijk verplicht altijd melding te maken van (een vermoeden van) ongeoorloofd verzuim.
Op de website van Archipel staat informatie over leerplicht die van belang is.
Klik hier om dat te lezen.

Zie voor meer informatie ook de volgende website: www.lereninzeeland.nl

Download hier zelf uw verlofformulier:
(tip: lees eerst de richtlijnen!)
Sociale media - wat u MOET weten!
De GMR van Archipelscholen heeft een protocol "sociale media" vastgesteld voor leraren, ouders en leerlingen.

Weerbaarheid - wat u MOET weten!
De school verzorgt in de middenbouwgroepen een korte weerbaarheidstraining, die bestaat uit 4 lessen. Ze worden gegeven door Vicente Quandt van Actiepunt/SportZeeland. Wat houdt weerbaarheid precies in? Klik op onderstaande link.
De weerbaarheidslessen zijn onderdeel van het sociale veiligheidsbeleid van de school.