Inspraak

Het team van 't Vierschip werkt op school samen met ouders en leerlingen om het onderwijs en alles wat ermee samen hangt zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarvoor hebben we drie "raden".
De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De raad houdt zich bezig met het het formele beleid op school.
De ouderraad bestaat uit een onbepaald aantal leden. De raad houdt zich bezig met ondersteundende activiteiten, o.a. bij feesten in school.
De leerlingenraad bestaat uit 8 leerlingen van groep 5 t/m 8, 2 leerlingen per groep. De raad adviseert de schoolleider en bespreekt wensen vanuit de groepen.
Op deze nieuwe website willen we laten zien wat de 3 raden doen. Daarom plaatsen we vanaf nu de agenda's en verslagen op de website.