Inspraak‎ > ‎

De medezeggenschapsraad

Alle ouders/verzorgers kunnen meedenken/meepraten over de school. Dit kan via de medezeggenschapsraad (MR).
De MR van 't Vierschip bestaat uit drie vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers en drie vertegenwoordigers van de leerkrachten.
De directeur is adviserend lid. Jaarlijks vinden er verkiezingen plaats voor één of meer plaatsen.
De raad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Dit kan gaan over bijvoorbeeld de vakantieregeling of sollicitatieprocedures.
De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Door middel van het informatiebord in de hal wordt u over de vergaderdata en de agenda geïnformeerd.
Klik hier voor een overzicht van de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad.
Themabrief medezeggenschap

Blijf ook gratis op de hoogte van actuele medezeggenschapsontwikkelingen via de themabrief medezeggenschap.
Deze online nieuwsbrief informeert u over medezeggenschapszaken in het onderwijs en uitspraken van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS). Ga naar www.voo.nl/themabrief om u aan te melden.Agenda's MR-overleg 2016-2017

De leden in het schooljaar 2016-2017 zijn:

Oudergeleding:
Maaike van de Ketterij 
Jeroen Kas
José van de Corput                

Personeelsgeleding:
Jan Bouwens 
Diana Lokerse (secretaris)
Albert Goedegebuure

Informerend lid:
Hans Keijmel