Inspraak‎ > ‎

De Ouderraad

De ouderraad (OR) van 't Vierschip bestaat uit ouders/verzorgers. Namens het schoolteam hebben Daniëlle Bevelander en Anke van de Wetering zitting in de ouderraad.
Voor de OR vinden jaarlijks verkiezingen plaats.
De taak van de OR is het (mede) organiseren van activiteiten in de school zoals: sinterklaasfeest, kerstfeest, schoolreizen, excursies, enzovoort. Eén keer per jaar organiseert de OR een ouderavond.

De leden van de ouderraad zijn:

Meta Baan (voorzitter)
Ruth Kas (penningmeester
Suzanne van Dijck (secretaris)
Ellen van der Heide
Melanie Hajee
Mariska Baas
Gerrie van de Klooster
Regina Hengst


Verslagen:


De notulen van de vergaderingen van de ouderraad kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat (Meta Baan) of via één van de leden van de ouderraad.