Kwaliteit

Archipelschool 't Vierschip heeft onderwijskwaliteit hoog in het vaandel staan. Om die kwaliteit blijvend te kunnen bieden hebben we een kwaliteitszorgsysteem ontwikkeld. Dat systeem bestaat uit een aantal zogenaamde "kwaliteitskaarten". Op elke kwaliteitskaart staat een aantal criteria waaraan we ons willen houden. Die criteria beoordelen we regelmatig door ze een cijfer toe te kennen. Daarbij is 1 het laagste en 4 het hoogste cijfer. Het cijfer 3 is meestal de norm die we minimaal willen halen. Maar soms leggen we de lat nog iets hoger (bijv. op 3.2 of 3.5).
Leerlingen en ouders beoordelen de school d.m.v. tevredenheidsonderzoeken. Veel van de criteria van de kwaliteitskaarten komen ook voor in de vragenlijsten van de tevredenheidsonderzoeken. Ons kwaliteitszorgsysteem vormt ook de rode draad in ons schoolplan 2011-2015. 
Wat we ook doen is elk jaar verantwoording afleggen in een schooljaarverslag met een katern Opbrengsten.
We nodigen u uit om eens een kijkje te nemen in ons kwaliteitszorgsysteem. 

Bekijk het strategisch beleidsplan Archipelscholen
(naar document)

(naar document)

(naar nieuwe pagina)

Op 18 maart 2013 bezocht de inspectie de school voor een stelselonderzoek. We kregen inmiddels de definitieve rapportage binnen: