Vierschip-vorming

Archipelscholen hebben een openbare identiteit. 't Vierschip heeft die dus ook. Dat betekent dat er op onze school niet vanuit een specifieke godsdienstige beleving gewerkt en gedacht wordt, maar dat er ruimte is voor elke gezindte. Ook staat onze school open voor elk kind; wit, bruin of zwart of welke kleur dan ook. Er wordt héél veel aandacht besteed aan normen en waarden. We doen dat bijvoorbeeld met behulp van onze methode Leefstijl. We besteden aandacht aan de grote wereldreligies o.a. met "verhalen uit de grote wereldreligies", behorende bij Leefstijl.
We willen dat de kinderen op onze school goed met elkaar omgaan. Daarom zijn er afspraken over. In onze beide gebouwen hangen duidelijk zichtbaar de drie belangrijkste principes die we hanteren in de school. Ze hebben alle drie te maken met respect: voor elkaar, voor de omgeving.
We hanteren een actief anti-pest beleid met het programma van Kids-tegen-geweld. Om goed om te gaan met de modernste media (internet, etc....) hebben we internetprotocollen opgesteld. In de loop van een schooljaar komen in alle groepen diverse burgerschapsthema's aan de orde. Hieronder een aantal verwijzingen naar levensbeschouwelijke of aanverwante thema's in de school.

Bekijk de drie principes


Bekijk de presentatie "LEVO"
(even geduld bij het inladen van de presentatie)

Lees het artikel in het blad School
N.a.v. het artikel in het blad school was de directeur uitgenodigd om op een symposium Van VOS/ABB een presentatie te houden.
U kunt de presentatie hier downloaden.
Op de site van VOS/ABB staat ook een kort verslag van het symposium.
Het verslag kunt u hier lezen.

Gastlessen op 't Vierschip
Verslagje van de lezing van Mirjam Braspenning. Lees verder>>

Europa Kinderhulp

Wereldburgerschap
Op 't Vierschip wordt véél gewerkt aan Wereldburgerschap. In april 2014 werden we hierover geïnterviewd door "Prima"" .
Bezoek aan een moskee
Kijk hier voor een verslagje van het bezoek aan de moskee  in Middelburg op 12 juni 2015. Of kijk op de fotopagina voor meer foto's.

Vierschip = [ÉÉN]-school
't Vierschip is één van de twee [ÉÉN]-scholen die Archipel rijk is. [ÉÉN]-scholen zetten zich o.a. in voor anti-discriminatie.
N.a.v. het voortgangsformulier en ons activiteitenverslag zijn ons ook de stickers toegekend voor 2012 en 2013. Deze kunnen echter door omstandigheden niet geleverd worden. In plaats daarvan kregen we een brief. Lees de brief van ADB Zeeland>>

De SamSam pagina
De SamSam is een gratis tijdschriftje voor de kinderen van groep 4 t/m 8. De thema's in dit blaadje dragen bij aan levensbeschouwelijk onderwijs. en opvoeding. Meer weten?
Bekijk de SamSam pagina>>

Dag van de rechten van het kind
Op 21 november is altijd de "Archipeldag" en ook de "dag van de rechten van het kind". 
Wilt u weten wat op die speciale dag zoal op onze school gedaan wordt? Ga dan naar