de SamSam pagina

SAMSAM = SAMEN
Samsam is een oud woord voor: samen, allebei, hetzelfde. Samsam gaat over: samen delen, samen leven, samen spelen, samen leren en samen verantwoordelijk zijn voor de wereld.

De SamSam is een gratis blad voor de basisschool. Het blad verschijnt in 2012-2013 zeven keer. SamSam is er op gericht onze leerlingen kennis te laten maken met "de wereld". Een blad voor toekomstige "wereldburgers". Op school gebruiken wij de SamSam graag en veel. En de laatste jaren gebruiken we het ook erg actief! De thema's, die in SamSam worden behandeld, passen vaak erg goed bij onze lessen. Neem nou bijvoorbeeld de kinderboekenweek.... het thema daarvan is dit jaar "Hallo Wereld". Laat de eerste SamSam van dit jaar nou hetzelfde thema hebben! Hallo....wereld!
SamSam thema's in 2012-2013

september: Hallo Wereld!
oktober: Goud of drinkwater? 
november: Water achter de dijken.
januari: Worstelen maakt sterk.
februari: Hiphop hier en daar.
april: De kunst van vrede
mei: Wat is vies? 


De thema's gaan over allerlei onderwerpen: grondstoffen, milieu, klimaat, sport, kleding en muziek, veiligheid, voedsel, gezondheid.

Websites

Kijk voor SamSam ook op
www.samsam.net

vind je de uitgebreide resultaten van de kinderbarometer.


Wat is een wereldburger eigenlijk?

SamSam legt het zo uit:
  • Wereldburgers snappen dat wat wij hier doen, invloed heeft op het leven van mensen die we nooit hebben gezien. En omgekeerd.
  • Een wereldburger heeft respect voor mensen met andere gewoontes of godsdiensten
  • Voor een wereldburger heeft iedereen dezelfde rechten, ongeacht iemands huidkleur of geslacht.
  • Wereldburgers doen dingen die bijdragen aan een eerlijke, gezonde en veilige wereld voor iedereen.
De Kinderbarometer

Vorig jaar stuurde SamSam ons de "kinderbaro-meter", een quiz voor groep 6, 7 en 8 over wereldburgerschap. Ook kinderen van onze school stuurde de lijsten in. In totaal werden er 20.000 vragenlijsten ingevuld. De resultaten kregen we in een boekje. Wat bijvoorbeeld?
- 81% van alle kinderen vindt dat we zuiniger
  moeten zijn met de aarde.
- 73% van alle kinderen vindt het belangrijk om
  andere mensen te helpen.
- 80% van de kinderen zegt vaak lichten uit te
  doen die voor nop branden.
Lees gauw eens verder op de website! 


[ÉÉN]-school en Samsam

Archipelschool 't Vierschip is een [ÉÉN]-school. Alle ambities waar een [ÉÉN]-school voor staat, vind je eigenlijk óók terug in de thema's die  Samsam biedt.
Respect voor elkaar in de wereld, ongeacht ras, geloof, cultuur..........daar gaat het om.